Pasif Data ve Kompenantlar

En basit tabir ile internetteki verilerin saklanıp korunduğu bir depodur. Bilgisayardaki sistemlerle diğer sistemleri barındıran geniş bir serverdır. Tüm bilgisayarların hızlı ve güvenli çalışması için network kablolama altyapı sistemleri büyük önem arz eder. Birçok kurumsal şirkette altyapı sistemlerine gerekli önem verilmediği için bu ileriki dönemlerde ciddi sorunlara neden olur. Fiziksel olarak tüm verilen depolandığı sürücü sistemi içinde bilgisayarı işleten sistemin odaları yer alır. Bu odaların hepsi kaliteli bir sunucu tarafından yapılmalıdır. Yangın söndürme alarmı, jeneratörler, güvenlik açıkları vs bu sunucu altında toplanır. Oluşabilecek durumları tehlike seviyelerine göre nitelendirip güvenlik altyapısı oluşturulur. Tek bir altyapı sistemi altında bulunması çözüm odaklı olmayı kolaylaştırır. Sistemleri kontrol için kullanılan monitörden fiziksel verileri ve diğer çevresel etkenlerin gözlemi yapılır.

Data Yapısal Kablolama

Standarda indirgenmiş, medya ve aşamaları, bağlantı ara yüzleri ve uluslararası düzenlerin bağlılık uygulamaları gibi bir takım özellikleri barındırmalıdır. Kişilerin yapısal kablolama alanındaki tüm sorunları çözme odaklı çalışır. Data yapısal sisteminde diğer sistemlerle entegre olacak şekilde tasarlanır. Uygunluğa göre, 10, 100, 1000 megabit altyapı sistemleri kurulur. İlk etapta kurulan bu altyapı sistemleri gerektiği durumlarda genişletilebilir, esneklik kazandırılır.

Bu sistem sayesinde karmaşıklık ortadan kalkarak kolay anlaşılabilir bir hale gelir. Kapladığı alan azalır, diğer sistemlerle entegre olur. Meydana gelen hasarlar ve tehlikeler önceden saptanarak en kısa sürede çözüme kavuşturulur. Taşınabilir bir sistemi olması sayesinde esneklik getirir.

Data Network Sistemleri

Veri merkezleri 2 ayrı kategoriye ayrılır. Ticari barındırma sistemleri ve internet servis sağlayıcıları olarak tanımlanabilir.

Özel barındırma sistemlerinde, bağlantı limitlerine, fiziksel barınma kapasitelerine bakılarak 2. Kullanıcılara destek verilir. Şirketler bünyelerindeki iletişimin hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi için tercih edilir. Buna ek olarak, web yayını için hizmet talebi oldukça yüksektir. Şirketlerin güvenlik sistemlerinin tek bir server altında toplanmasını sağlar. Bu şekilde oluşabilecek sorunlara çabuk ve etkin çözümler üretir. Web hosting servis sağlayıcıları ve hat bulundurma hizmeti şirketlerin en çok tercih ettiği hizmetlerdendir.

İnternet servis sağlayıcıları ise, genellikle günlük ihtiyaçları için kullanılır. Fiber altyapı sayesinde internette güvenlik sorunu çözülür.